logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

PlusPunt

PlusPunt Medisch Centrum
Logo_Pluspunt_RGB

Inleiding

Het aantal behandelingen bij PlusPunt Medisch Centrum is in de afgelopen jaren flink toegenomen. De patiënttevredenheid is zeer hoog, de wachttijden zijn kort en patiënten krijgen dezelfde dag al de uitslag van onderzoeken. Daarnaast betalen ze in veel gevallen geen eigen risico. Deze positieve resultaten zijn ook internationaal niet onopgemerkt gebleven en hebben geleid tot een nominatie van PlusPunt MC voor de Value Based Health Care Prize 2019.

De stijging van het aantal patiënten heeft ertoe geleid dat de locatie in Heerlen te klein is geworden. Daarom is PlusPunt MC in september 2019 verhuisd naar een grotere locatie in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Op 2 november 2019 heeft een grote opening plaatsgevonden met hoge bezoekersaantallen. De opening viel samen met de Gezondheidsbeurs waardoor een zeer diverse groep mensen een kijkje kon nemen op de nieuwe locatie. De verwachting is dat de zorg vanuit het PlusPunt MC zal blijven groeien. Het Zuyderland ziekenhuis heeft een tienjaren contract getekend met CZ. Hierin is onder andere opgenomen dat het aantal ziekenhuisbehandelingen moet afnemen in de komende tien jaar. De zorg binnen anderhalvelijns zorgcentra zal daarom de komende jaren nog verder worden uitgebouwd.

Speerpunten

Uitbreiding zorgaanbod PlusPunt
Het adagium “de beste zorg op de juiste plek” maakt dat patiënten met laagcomplexe medische klachten, huisartsen en medisch specialisten in PlusPunt MC een goed alternatief hebben gevonden ter vervanging van tweedelijns zorg. Patiënten kunnen er terecht voor onderzoek, advies en behandeling op het gebied van Cardiologie, Dermatologie, KNO, kleine Chirurgie, Interne Geneeskunde, Gynaecologie, Orthopedie en Ouderenzorg. In 2019 is gekeken welke specialismen toegevoegd kunnen worden.

Uitbreiding zorgaanbod 2020
Longgeneeskunde zal in 2020 starten op de Zuyderland locatie te Brunssum. Verder is geïnventariseerd op welke wijze laagcomplexe behandelingen kunnen worden verplaatst van het ziekenhuis naar de eerste lijn. Zo wordt het aanbod voor chronisch zieken patiënten met hartfalen uitgebreid met een diagnostische zorgstraat hartfalen. Ook zal er een oriëntatie opgestart worden om een zorgstraat met diagnostiek en behandeling claudicatio (etalagebenen) te starten. Een oriëntatie naar het bieden van oogzorg is eveneens lopende en zal in 2020 doorlopen. Daarnaast wordt gekeken naar de uitbreiding van de behandelingen aan ouderen.

PlusPunt in beeld

Resultaten

Cardiologie laat een stabiel beeld zien, overeenkomstig de afgelopen jaren. De stijging is afkomstig van de specialismen Gynaecologie, Orthopedie en kleine chirurgische ingrepen. Voor de ouderenzorg is de productie aan de lage kant. Klik hier voor de diverse stappen om deze productie te verbeteren. In 2020 zal moeten blijken of deze stappen een positief effect hebben op het aantal verwijzingen. Daarnaast zal er een oriëntatie plaatsvinden op een geheel andere en integrale aanpak van ouderenzorg passend binnen de ambities van de Mijnstreek coalitie. Het uitgangspunt is om ouderen enkel naar het ziekenhuis te laten gaan als er echt geen andere optie mogelijk is. Hierin is voor PlusPunt een plek weggelegd.

De verdeeldheid van gezondheidszorg in PlusPunt Medisch Centrum 2019.

37.54%
Cardiologie
14.69%
Dermatologie
13.34%
Chirurgie
9.22%
KNO
8.4%
Gynaecologie
8.29%
Orthopaedie
7.72%
Interne geneeskunde
0.81%
Ouderen geneeskunde