logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

HDBC

Huisartsen Diagnostiek & Behandelcentrum

Het eerstelijns laboratoriumonderzoek is in 2019 en 2020 gecontracteerd door HDBC bij CZ. In 2020 zullen de onderhandelingen opgestart worden voor de contractering van 2021 en verder.

Binnen het planbureau, dat valt onder HDBC, verloopt de coördinatie van het ELV-loket (Eerste Lijns Verblijf) overdag. In 2020 zal de functie van het HDBC bij bemiddeling naar ELV bedden verder worden geëvalueerd en doorontwikkeld zodat huisartsen optimaal ondersteund worden bij het regelen van een ELV bed in de regio voor hun patiënten. In deze verkenning wordt gekeken naar de mogelijkheden om een regionaal transferpunt op te richten waarin de bedden buiten het ziekenhuis in de regio centraal gepland worden. Zowel huisartsen als medisch specialisten kunnen verwijzen naar deze ELV bedden.

Samen met CZ, VGZ, ZIO en Meditta loopt een verkenning om samen een systeem voor keuze ondersteuning voor patiënten te ontwikkelen. Dit is een loket voor zorgvragers en verwijzers dat ondersteunt om de optimale persoonlijke vervolgzorg te kiezen op een efficiënte en effectieve manier. Door het ontwikkelen van een vervolgsysteem dat het mogelijk maakt om patiënttevredenheid in de gehele zorgketen te meten kan keuzeondersteuning voor de patiënt optimaal worden vormgegeven.