logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

HAP OZL

Huisartsenpost OZL
logo-hap

Inleiding

De Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg (HAP OZL) verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en feestdagen. Alle huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg zijn aangesloten bij de huisartsenpost OZL en worden ingeroosterd voor diensten. Huisartsenpost OZL is de oudste pijler van HuisartsenOZL en heeft de samenwerking tussen de huisartsen in de regio op gang gebracht.

Speerpunten

De druk op de acute zorgketen in zijn geheel neemt steeds verder toe. Het is belangrijk dat alleen een beroep op de (spoed) zorg wordt gedaan, op momenten waarop dit nodig is en dat patiënten naar de juiste zorgverlener gaan. Om de toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid van het aanbod van acute zorg in de toekomst te borgen zijn er diverse regionale en interne overleggen. Zo is de Huisartsenpost OZL betrokken bij het ketenbrede overleg Spoedzorg 2.0, onderdeel van de Mijnstreek coalitie. In dit overleg wordt op regionaal niveau gekeken naar passende en innovatieve oplossingen. De resultaten van dit overleg worden verwacht in 2020.

Op de huisartsenpost zijn de verbetersuggesties vanuit de interne werkgroep Spoedzorg geïnventariseerd. De focus zal in 2020 liggen op de pilot “U4, niet hier”, gecombineerd met meer telefonische consulten. De indicatie U4 betekent dat een patiënt medische klachten heeft waarvoor hij binnen 24 uur door een huisarts gezien moet worden. Het uitgangspunt van “U4, niet hier” is dat patiënten met de indicatie U4 van zondag tot en met donderdag niet meer naar de huisartsenpost komen, maar gezien worden door de eigen huisarts op de eerstvolgende werkdag. Op vrijdag en zaterdag worden patiënten wel op de huisartsenpost ingepland omdat ze anders niet binnen een etmaal worden gezien. Met de pilot wordt invulling gegeven aan het adagium “de juiste zorg op de juiste plek”. Ook wordt meer tijd en ruimte op de huisartsenpost gerealiseerd voor complexe spoedzorg.  De pilot wordt gecombineerd met meer telefonische consulten voor patiënten met een spoedindicatie. Naast de pilot zal er in 2020 verder gekeken worden welke acties nog meer ingezet kunnen worden om de druk op de huisartsenpost te verminderen.

Het zo efficiënt mogelijk inzetten van gekwalificeerd personeel is een ander speerpunt in 2019. Er heeft een reorganisatie van de structuur van de huisartsenpost plaats gevonden. Er wordt gewerkt met een team van coördinatoren van dienst en teamleiders om het proces optimaal te stroomlijnen. Daarnaast is in de regio een structureel tekort aan triagisten. Vanwege de arbeidsmarktproblematiek is gekeken naar een werkbare oplossing in de vorm van medisch studenten als kandidaat triagist. Zij doen een universitaire studie waardoor ze medisch zijn onderlegd. Door het volgen van een (verkorte) opleiding tot triagist kunnen zij snel worden ingezet op de huisartsenpost.

Tot slot zijn de aansluitovereenkomsten met de huisartsen inclusief protocol vermeend disfunctioneren & het reglement geactualiseerd. In 2020 zal er aandacht worden geschonken aan de toelatingsovereenkomsten met de waarnemende huisartsen.

Huisartsenpost OZL in beeld

Toelichting productiecijfers:

De jaarcijfers laten zien dat de productie in vergelijking met 2018 iets is afgenomen, en 2.5% hoger is dan de begroting voor 2019.

Begroot

  • Visites

  • Consulten

  • Telefonische consulten

Werkelijk

  • Visites

  • Consulten

  • Telefonische consulten