logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

 

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

Inleiding

De POH GGZ is inmiddels niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk. In 2014 heeft de zorgverzekeraar de betaaltitel voor de POH GGZ in het leven geroepen. GGZ OZL is in 2014 gestart met een team van 12 POH GGZ. Inmiddels is dit team uitgegroeid tot een team van 45 POH GGZ, een consultatief psychiater, een verpleegkundig specialist GGZ, een coördinator POH GGZ en een manager GGZ.

Speerpunten

Consultatie
Het collaborative care model werd ingezet om hieraan bij te dragen. Een intensieve samenwerking tussen de huisarts, de POH GGZ en de consultatief psychiater zorgt voor een betere triage en diagnostiek waardoor de patiënt meteen op de goede plek komt. Er wordt d.m.v. de inzet van de psychiater expertise aan de huisartsenpraktijk toegevoegd waardoor minder snel naar de 2e lijn verwezen wordt. In 2020 zal deze vorm van samenwerking in meer praktijken worden uitgerold.

POH Jeugd
In de gemeente Kerkrade is in 2018 de POH Jeugd geïntroduceerd. De POH Jeugd is werkzaam voor huisartsenpraktijken in Kerkrade en pakt alle vraagstukken op omtrent kind en jeugd. GGZ OZL heeft in 2019 de samenwerking met de gemeente geïntensiveerd en heeft drie POH’s Jeugd in dienst werkzaam voor acht huisartsenpraktijken in Kerkrade.

De nieuwe GGZ
Huisartsen OZL is aangesloten bij de pilot rondom ‘De Nieuwe GGZ’ in Hoensbroek. In meerdere huisartsenpraktijken in Hoensbroek is in 2019 het GGZ-team geïntroduceerd. Er worden MDO’s gehouden, de SPV’er werkt onder verlengde arm van de huisarts, GGZ-professionals worden geconsulteerd en daar waar nodig wordt een traject opgepakt in de GB GGZ of SGGZ. Daarnaast is de samenwerking met het sociaal buurtteam versterkt. Dit alles met als doel betere patiëntenzorg tegen lagere kosten.

Ook in 2020 staat het intensiveren van het netwerk in de wijk opnieuw centraal. Op verschillende plekken worden pilots gedraaid om de samenwerking in de wijk te stimuleren. Hierbij is de samenwerking met onder andere het sociaal buurtteam en het GGZ-team belangrijk.

Positieve psychologie
GGZ OZL stimuleert de inzet van positieve psychologie door de POH GGZ. Hier werd het scholingsaanbod van 2019 op afgestemd. De POH GGZ zijn geschoold in positieve gezondheid, oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk. Hiermee gaat de aandacht uit naar de behoefte van de patiënt en het stimuleren van zelfredzaamheid. Deze scholing wordt in 2020 verder vormgegeven middels casuïstiekdagen en nieuwe scholingen die aansluiten bij deze visie.

Tevens heeft GGZ OZL zich in 2019 georiënteerd op een nieuw eHealth platform dat aansluit bij de positieve psychologie. Vanaf 2020 wordt er met het LIV gewerkt die voorziet in deze behoefte. POH GGZ worden tevens geschoold om op een efficiënte manier eHealth in te zetten.

Groepsaanbod in de huisartsenpraktijk
In 2019 hebben een aantal POH GGZ een groepsaanbod voor patiënten in de huisartsenpraktijk georganiseerd. Thema’s als Beter slapen en Zingeving stonden hierin centraal. Hiermee wordt een groter aanbod ontwikkeld op het gebied van preventie en wordt daarnaast lotgenotencontact gestimuleerd. In 2020 zal het groepsaanbod verder ontwikkeld worden en wordt onderzocht of het mogelijk is om dit op wijkniveau aan te bieden.

Verpleegkundig specialist GGZ
In 2019 zijn twee POH’s GGZ in dienst van GGZ OZL gestart met de opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ. Met deze specialisatie wordt er nog meer expertise toegevoegd aan de 1e lijn. In 2020 zal de positionering van de verpleegkundig specialist GGZ in de huisartsenpraktijk verder ontwikkeld worden.

Geestelijke Gezondheidszorg in beeld

Resultaten

Ten opzichte van de cijfers van 2018 betekent dit een stabilisering van het aantal uren POH GGZ. In de praktijk is merkbaar dat er vaak wel meer behoefte is aan uren POH GGZ, maar dat het vanwege te weinig ruimte in de praktijk niet haalbaar is. Het versterken van de kwaliteit van de GGZ in de 1e lijn stond in 2019 centraal binnen GGZ OZL.

In dienst

Eind 2019 heeft GGZ OZL 45 praktijkondersteuners GGZ in dienst.

Werkuren

Dit team werkt in totaal 900 uur in 50 huisartsenpraktijken.

Samenwerking

Samen met 85 huisartsen zetten ze zich in voor laagdrempelige GGZ.