logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

Voorwoord

Met trots presenteren wij u ons maatschappelijk jaarverslag over het kalenderjaar 2019. HuisartsenOZL heeft zich doorontwikkeld als professionele ondersteunende organisatie voor de huisartsenpraktijken in de regio en partner in de innovatieve regionale ontwikkeling in Oostelijk Zuid-Limburg.

De dubbele vergrijzing, een slechte gezondheidsstatus en veel sociale en psychische problematiek vragen om een samenhangend zorgaanbod in de regio gericht op preventie en persoonsgerichte zorg.

Een sterke eerste lijn die de regie neemt in de wijk en samenwerkt binnen het netwerk van ziekenhuis, ouderenzorg, GGZ en het sociale domein is essentieel om de beoogde trendbreuk in Oostelijk Zuid Limburg te bewerkstelligen.

In 2019 is de proeftuin Mijn Zorg, waarbij de eerste succesvolle interventies geïmplementeerd zijn, gericht op een betere ervaren zorg, met betere gezondheidsuitkomsten en het reduceren van de kostengroei, voortgezet in het programma kerncoalitie Mijnstreek.

Het opschalen van de succesvolle interventies binnen het nieuwe programma samen met de Westelijke Mijnstreek moet gaan leiden tot effecten die op populatieniveau meetbaar zijn.

De lessen die geleerd zijn in onder meer het PlusPraktijken project en het PlusPunt zullen samengebracht worden in een nieuwe totaal aanpak, waarbij op praktijk en wijkniveau goed wordt samengewerkt om de regio ambities te realiseren.
Bij deze aanpak hoort ook, het meer gebruik maken van eHealth oplossingen en het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats, zo thuis mogelijk.

Deze nieuwe aanpak moet leiden tot een meer tevreden patiënt EN bijdragen aan een groter werkplezier van de zorgprofessional in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Als HuisartsenOZL nemen we deze uitdaging graag aan.

Esther van Engelshoven, voorzitter Raad van Bestuur
Bem Bruls, bestuurder huisartsenzorg

Onze bedrijfsonderdelen

HuisartsenOZL kent een aantal bedrijfsonderdelen, zoals de Huisartsenpost (HAP OZL), Huisartsen Chronische Zorg (HCZ), Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ OZL), PlusPunt Medisch Centrum, Eerste Lijns Business Center (ELBC) en Huisartsen Diagnostiek en Behandelcentrum (HDBC).

Huisartsenpost OZL

De spoedeisende zorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en feestdagen.

Lees meer ›

Chronische Zorg

Patiënten worden dichtbij huis begeleid door de eigen huisarts en POH-S.

Lees meer ›

Geestelijke Gezondheidszorg

Verzorgt de POH GGZ in de huisartsenpraktijk.

Lees meer ›

Diagnostiek & Behandelcentrum

HDBC omvat al het eerstelijns laboratoriumonderzoek.

Lees meer ›

PlusPunt Medisch Centrum

Huisartsen en medisch specialisten onder één dak in Kerkrade.

Lees meer ›

Eerste Lijns Business Center

Ondersteunt bij P&O, salarisadministratie en opleidingen.

Lees meer ›

€ 31.329.749
omzet in 2019

€ 30.700.008
omzet in 2018

€ 28.231.932
omzet in 2017